Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

Γνωρίστε τα τμήματα μας

Αγέλη

Τι είναι η Αγέλη:

Είναι το πρώτο τμήμα του προσκοπικού Συστήματος. Μια κεφάτη συντροφιά παιδιών ηλικίας 7-11 ετών που λειτουργεί υπό την καθοδήγηση των ενηλίκων εθελοντών.

Πως λειτουργεί η αγέλη:

Τα Λυκόπουλα χωρίζονται σε εξάδες. Κάθε εξάδα επιλέγει τα χρώματά της, έχει την δική της κραυγή και έναν ιδιαίτερο χώρο έκφρασης, την φωλιά της .

Κάθε εξάδα με δημοκρατικό τρόπο επιλέγει τον πρώτο της και εν συνέχεια αυτός  επιλέγει με την βοήθεια των άλλων τον δεύτερο.

Τι κάνουν τα παιδιά στην Αγέλη:

Όλες  οι δραστηριότητες της αγέλης Λυκοπούλων περιβάλλονται στο μηνιαίο θέμα που ετοιμάζεται από τους ενήλικες εθελοντές. Αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Μέσα από ελκυστικά προγράμματα και παιχνίδια μαθαίνουν να ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, την φύση, τον κόσμο και να βοηθούν την οικογένεια τους.  

 

Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να συμμετέχουν μαζί με τους άλλους. Μέσα από "φανταχτερές" δράσεις ταξιδεύουν στον κόσμο του παραμυθιού, της φαντασίας και του ρομαντισμού, με ήρωες, ιππότες, πειρατές, "μαγικά" και εκπλήξεις που ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια τους. Όλη η δράση στην αγέλη είναι ένα ατελείωτο παιχνίδι.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 6948097754

%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%
Ομάδα
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Τι είναι η κοινότητα:

Είναι το τρίτο κατά σειρά τμήμα του συστήματος και απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 15-18 ετών. Οι βαθμοφόροι  στην κοινότητα ανιχνευτών υποστηρίζουν, παροτρύνουν, συμπαραστέκονται και ενθαρρύνουν την προσπάθεια των εφήβων στην επιλογή στόχων, στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην εφαρμογή δράσεων και ενεργειών. Δεν επιβάλλουν και δεν επεμβαίνουν παρά μόνο σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια από κινδύνους και σε ζητήματα που θίγονται οι αρχές της προσκοπικής κίνησης.

Πως λειτουργεί η κοινότητα:

Η ζωή και η δράση της κατευθύνεται από τη σύνοδο που τη συγκροτούν οι βαθμοφόροι και οι ανιχνευτές και είναι το  “όργανο” που παίρνει τις αποφάσεις για ότι αφορά την κοινότητα. Για κάθε δράση και εργασία συγκροτούνται όμιλοι εργασίας οι οποίοι σχεδιάζουν, οργανώνουν, προετοιμάζουν και αξιολογούν το πρόγραμμα και τις ενέργειες.

Τι κάνουν οι έφηβοι στην κοινότητα:

Η προσκοπική διαπαιδαγώγηση ολοκληρώνεται και τα παιδιά, έφηβοι πλέον αναλαμβάνουν ευθύνες, αναπτύσσουν την κρίση τους, μαθαίνουν την μεθοδικότητα στη δουλειά, παίρνουν πρωτοβουλίες, επεξεργάζονται τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες τους, εκφράζουν τις αμφισβητήσεις τους, τις σκέψεις και τις απόψεις τους για όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή τους στην κοινότητα. Ακόμη συνεργάζονται για την επίτευξη στόχων και επιδιώξεων, αξιολογούν την προσπάθεια τους και την πρόοδο τους. Μέσα στην κοινότητα οι ανιχνευτές έχουν να παίξουν πολλούς ρόλους. Με τα προγράμματα δράσεων ερευνούν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, αναπτύσσουν τις κλίσεις και ικανότητες τους. Έτσι  διαμορφώνουν την προσωπικότητα τους, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι και χρήσιμοι πολίτες της πατρίδας τους και του κόσμου.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 6948097754

κοινότητα.png
Κοινότητα

Τι είναι η Ομάδα Προσκόπων:

 

Είναι το δεύτερο τμήμα του συστήματος, αποτελείται από παιδιά ηλικίας 11- 14 ετών. Στην Ομάδα ηγείται ο Αρχηγός της με τη συνεργασία και τη βοήθεια των υπαρχηγών της. Η ζωή και η δράση της Ομάδας κατευθύνεται από το συμβούλιο της Ομάδας (Σ.Τ.Ο.) που τα αποτελούν οι ενήλικοι εθελοντές, οι ενωμοτάρχες και οι υπενωμοτάρχες των ενωμοτιών. ​

 

Πως λειτουργεί η Ομάδα:

 

​ Η λειτουργία της Ομάδας στηρίζεται στο "Σύστημα Ενωμοτιών" τα παιδιά επιλέγουν τις παρέες τους, τις ενωμοτίες. Κάθε ενωμοτία έχει το δικό της όνομα, παρμένο από ζώα της φύσης, την κραυγή της και τον ιδιαίτερο χώρο της την γωνιά της. Επιπλέον έχει την δική της οργάνωση και αυτοδιοίκηση, σχεδιάζει και πραγματοποιεί δικές της δράσεις, συμμετέχοντας παράλληλα στη ζωή της Ομάδας. Αναδεικνύει τον ενωμοτάρχη της με δημοκρατικές διαδικασίες και συνεχεία αυτός επιλέγει με την σύμφωνη γνώμη των άλλων τον υπενωμοτάρχη της ενωμοτίας.

 

Τι κάνουν τα παιδιά στην Ομάδα: ​

 

Η Προσκοπική διαπαιδαγώγηση συνεχίζεται να εφαρμόζεται να με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των ενήλικων εθελοντών στην Ομάδα Προσκόπων. ​ Με δράσεις κυρίως στην φύση, με προγράμματα που καλύπτουν τα ενδιαφέροντα των παιδιών σύμμετρα, με περιπέτεια, ρομαντισμό, εμπέδωση πρακτικών γνώσεων για την ασφαλή και άνετη διαβίωση στο ύπαιθρο, με την καλλιέργεια των ατομικών δεξιοτήτων των παιδιών και με την έμπρακτη εφαρμογή του νόμου και της υπόσχεσης και με δράσεις προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο αναπτύσσουν τις ψυχικές, νοητικές, κοινωνικές και φυσικές δεξιότητες, αποκτούν βιώματα, εμπειρίες και μαθαίνουν κανόνες συμπεριφοράς και ζωής, ωφελημένα εφόδια για το μέλλον τους.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 6948097754

Ομάδα.jpg
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τι είναι προσκοπικό δίκτυο:

Είναι ισότιμο τμήμα του συστήματος με τα άλλα τρια και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-26 ετών οι οποίοι για λόγους επαγγελματικούς, σπουδών ή άλλους, δεν μπορούν να διαθέσουν τον χρόνο που απαιτείται για να είναι βαθμοφόροι.

 

Πως λειτουργεί – τι κάνει:

Οι δράσεις του προσκοπικού δικτύου έχουν σαν κύριο στόχο την προσφορά στην κοινωνία, την επικοινωνία και συνεργασία με κοινωνικούς φορείς που προωθούν τον εθελοντισμό, την έντονη κοινωνική παρέμβαση, την προβολή και τόνωση του προσκοπικού έργου ευρύτερα. Σκοπός του είναι να δώσει στους νέους αυτής της ηλικίας ένα ηθικό, πνευματικό και κοινωνικό στήριγμα για το ξεκίνημα της ζωής τους ώστε να γίνουν χρήσιμοι, υπεύθυνοι και δημιουργικοί άνθρωποι. Σύνθημα του προσκοπικού δικτύου είναι “Εμείς και οι άλλοι” με εντατική ανίχνευση και έρευνα του φυσικού περιβάλλοντος και ενεργή συμμετοχή στο κοινωνικό “Γίγνεσθαι”.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 6948097754

Δύκτιο.jpg
Δίκτυο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Τι είναι η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ)

 

Είναι μια επιτροπή που αποτελείται από γονείς και φίλους του συστήματος και σκοπό έχει να στηρίζει το έργο των βαθμοφόρων. Εξασφαλίζει τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την αγορά ή συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής και την ομαλή εφαρμογή των προσκοπικών προγραμμάτων σε κάθε τμήμα του συστήματος.

 

Πως λειτουργεί η Ε.Κ.Σ

 

Τα μέλη της επιλέγονται από τον αρχηγό του συστήματος και αφού συγκροτηθούν σε σώμα αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες για την σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή των εργασιών της. Η Ε.Κ.Σ προγραμματίζει και υλοποιεί τις δικές της δράσεις που υποστηρίζουν, προωθούν και προβάλλουν το έργο του συστήματος στον κοινωνικό περίγυρο. Η Ε.Κ.Σ είναι ο  “Συνδετικός Κρίκος” μεταξύ προσκοπισμού και κοινωνίας.

Ε.Κ.Σ..jpg
- Join Us -

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ευχαριστούμε

bottom of page